Lettergrootte:

Informatie

Botterwerfcomplex Nieuwboer - Werfterrein
Rijksmonument
Datering: 1750/1892
Locatie: Bunschoten-Spakenburg, Spakenburg
Oude Schans 86, 3752 AH
Coördinaten: 52.25477,5.378563
Gebied: Rijksbeschermd dorpsgezicht "Havengebied Spakenburg"
Registratienummer: RM 520412
Vroegere functie: werfterrein met scheepshelling
 
Inleiding
WERFTERREIN met vier HELLINGEN, als onderdeel van de scheepswerf. De scheepswerf dateert globaal uit 1750, maar heeft later diverse wijzigingen ondergaan, de grootste afgestemd op de ontwikkeling van een nieuw type botter, na 1829. De werf vertoont in zijn huidige verschijningsvorm met de meeste onderdelen een overwegend 19de eeuws karakter. De werf is in 1992 gekocht door de gemeente Bunschoten en werd tussen 1996-1998 gerestaureerd.

Architectonische beschrijving
Het negentiende eeuwse WERFTERREIN met vier HELLINGEN is gesitueerd aan de zuidzijde van het complex, in de knik van de Oude Haven. Het werfterrein wordt aan de noord-, oost- en westzijde ingesloten door bebouwing. De kade is uitgevoerd met een houten beschoeiing. De zuidoostelijk gelegen, kleinste helling dateert uit eerste helft 19de eeuw en ligt voor de Rode Loods. Haaks hierop liggen de overige drie hellingen die stammen uit tweede helft van de 19de eeuw. De hellingen bestaan elk uit een bed met houten plankiers. Hierop is een koolteerlaag aangebracht die is ingestrooid met gebroken schelpen. De hierop aangebrachte houten sleden zijn aan de hooggelegen zijden voorzien van een stalen blok. Een deel van het werfterrein is verhard met een klinkerbestrating, een ander deel met leem, grind en scheepsrestanten. Op het werfterrein is een kaapstander geplaatst: een windas waarmee door middel van paarden de schepen op de helling getrokken werden. Het bijbehorende juk functioneert als onderdeel van de branderstelling: de plaats waar planken werden gekromd.

Waardestelling
Het werfterrein met de hellingen zijn van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een negentiende eeuws werfterrein met hellingen met houten plankiers. Tevens van ensemblewaarde vanwege de prominente ligging aan de Oude Haven alsmede vanwege de ruimtelijk-functionele samenhang met de overige complexonderdelen.

Bronnen en literatuur
- Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedCommentaar/Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item
Titel (niet verplicht)
Naam (niet verplicht)
Bericht
Upload
Beveiligingscode:
Niet leesbaar? Vernieuw tekst